Điện tử xuân thu xin chào các bạn


Chúng tôi có 1 số mặt hàng điện tử đã qua sử dụng đang cần bán
Tivi , Dàn máy R/Cass?cd,vcd,dvd ,
R/Cass/cd Xách tay

Đầu Midi karaoke,Mixer Karaoke ,Ampli Karaoke
Đầu CD deck , Ampli , Loa nghe nhạc & karaoke & loa vi tính
(Hàng nội địa & Hàng hảng )

với đặc điểm các món hàng đó đểu được chúng tôi kiễm tra và đánh giá chất lượng ; các bạn mua xin yên tâm về mặt kỷ thuật sẻ được miễn phí công sửa chữa 3 tháng và trong 1 tháng nếu co hư hỏng chúng tôi se sửa miễn phí hoàn toàn hay đổi máy khác;mong anh em ủng hộ nha

Ngăy 05 tháng 04 năm 2013
TV Sony TQ 14"Đủ cap,hình đẹp,có remote,nhiều mẫu)
Giá : 300 000 đ
TV Sony TQ 17" (đủ cap,có remote0
Giá :
TV Sony TQ 21" (có nhiều mẫu ,đủ đài , có remote )
Giá : 600 000 đ
TV sony TQ 25" (có remote)
Giá : 800 000 đ

TV 14 " philip (có remote)
Giá : 300 000 đ

TV Toshiba 14" (có remote)
Giá : 300 000 đ
TV Sony 1485 (có remote)
Giá : 300 000 đ

TV Sony 21" phang KV HA 21P52 (co remote)
Gia : 1 000 000 d

TV 21" phẳng LG 21FD3AB (có remote)
Giá :

TV 25 phẳng LG RT 25SB 75V (có remote)
Giá : 1 250 000 đ
Dàn Aiwa R/cass/cd NSX 2700
Giá : 800 000 đ

Dàn JVC R/cass/3d cd MX_D401T (có remote)
Giá : 800 000 d

Dàn R/cass/3d cd Aiwa NSX V2100

Giá : 800 000 d

Dàn Aiwa R/cass/3d Vcd/Cd NSX F7
Giá : 900 000 đ

Dan Sony R/cass/cd/FH G80 (co remote)
Gia : 1 000 000 đ

Dàn R/cass/ cd Sony HCD H701 (co remote)
Giá : 1 000 000 đ

Dàn R/cass/cd Schneider
Giá : 350 000 đ

Dàn r/cass/cd United
Giá : 400 000 đ
Dàn R/cass/phono/6d cd Philip FCD 585
Giá : 1 200 000 đ

Dàn R/cass/cd Philip AS 640/20B
Giá : 1000 000 đ

Dàn R/cass/cd Philip Fw 332
Giá : 600 000 đ

Dàn R/cass/cd Philip Fw 26
Giá : 600 000 đ

Radio CD Midi sony ZS M3 (có line in )

Giá : 400 000 đ
Radio cassette CD sony CFD V27
Giá : 350 000 đ
Radio cassette CD sony CFD V77S
Giá : 350 000 đ
R/cass/cd Philip AZ 1565
Giá : 350 000 đ


DVD Pioneer DV 533K (có remote)
Giá : 400 000 đ
DVD Pioneer DV 440 (có remote)
Giá : 400 000 đ
DvD Samsung HD 870 (có remote,có HDMI)
Gia : 600 000 d

DVD Sony Ns 51p (có remote,mắt mới 100%)
Giá : 400 000 đ
DVD Sony Ns 52P (có remote)
Giá : 400 000 đ
DVD Sony NS 575P (có remote)
Giá : 400 000 đ
DVD Sony NS 508 (có remote)
Giá : 400 000 đ
DVD Sony NS 585 P (có rremote)
Giá : 400 000 đ
DVD Sony NS 708 HP (có remote,HDMI)
Giá : 600 000 đ
DVD Sony NS 71HP (co remote,HDMI )
Gia : 600 000 d
DVD Oppo (co remote,HDMI)
Gia :
DVD JVC ( có remote)
Giá :
DVD LG Dv 8742P( có remote )

Giá : 250 000 đ
DVD JVC XV N670 ( có remote,co HDMI )
Giá :
DVD LG DV 522 (có remote,có usb)

Giá :
DVD Arirang 900S (có remote,có usb)
Giá : 250 000 đ


DVD Dopob (có remote,có usb)
Giá :
DVD Kones (có remote,có usb)
Giá :
DVD Sanaky (có remote,có usb)
Giá : đ
DVD Sumo (có remote có usb)
Giá : 200 000 đ
DVD California 6868c (có remote)
Giá : 200 000 đ
DVD Caliana (có remote)
Giá : đĐầu 6 số ViteK (có remote)
Giá : 300 000 đ
Đầu 6 số California 88BB (có remote)
Giá : 300 000 d
Đầu 5 số Arirang 36L (có remote)
Giá : 700 000 đ
Đầu 5 số Arirang 909 (có remote)
Giá : 500 000 đ
Đầu 5 số Vitek 300 (có remote)
Giá : 500 000 đ

Mixer Karaoke Akayawa Dành cho Ampli Nội địa
Giá : 200 000 đ
Mixer Karaoke Tiến đạt Dành cho Ampli Nội địa
Giá : 300 000 đ
Mixer Karaoke Audiodome Dành cho Ampli Nội địa
Giá : 300 000 đ
Mixer Karaoke Sonshine Dành cho Ampli Nội địa
Giá :
Mixer Karaoke NVT Dành cho Ampli Nội địa
Giá :
Mixer Karaoke Cali CPM 238 Dành cho Ampli Nội địa
Giá : 300 000 d
Mixer JBM 1200 dành cho ampli nội địa
Giá : 300 000 đ

P Audio 5.1 pre Ampli fier System
Gia : 500 000 d

Tuner Am/Fm Kenwood KT 2080 (220v)
Giá : 400 000 đ
Tuner Am/Fm Sony ST SE300 (220v)
Giá : 400 000 đ


Ampli karaoke

Ampli karaoke Calitech
Giá : 350 000 d
Ampli Karaoke Cali sound
Gia : 300 000 đ


Ampli Karaoke pro 9919D (8 cg suat,15A )
Gia : 900 000 đ
Ampli Karaoke pro 203G (8 công suất,15A)
Giá : 1 000 000 đ
Ampli Karaoke 888 FV (8 cg suất ,15A)
Giá : 700 000
đ

Ampli Karaoke Prado JBA 600 (8 cg suất ,15A)
Giá : 9
00 000 đ
Ampli Karaoke pro 999 II (8 cg suất,12A)
Giá : 600 000 d
CD audio Deck

CD Kenwood P D90 (110v)
Gia : 350 000 d
CD Kenwood DP CD1 (220v)
)
Giá : 350 000 đ
CD Sony CDP 270 (110v,220v)
)
Giá : 600 000 đ
CD Sony CDP 497 (110v/220v)
Giá : 800 000 d
CD Sony CDP 291 (100v)
Giá ; 600 000 đ
CD Sony CDP 750 (220v)
Giá ; 800 000 d

Ampli dành cho nghe nhạc

Ampli Tube H 08 (220v,hàng ký gởi)
Giá : 6 500 000 đ


Ampli Pioneer SA 440 (100v,73w)
Giá : 600 000 đ
Ampli Pioneer SA 6300
Giá : 700 000 đ
Ampli Yamaha A 405 ( 100v,100w)

Gia : 700 000 đ
Audio Source Model SS one/Series II
Ampli Surround sound Processor
Giá : 600 000 đ
Ampli Technics SU V7A (100v,175w)
Giá : 1 000 000 đ

Ampli Bogen CTS 1100 (120v,5mic,có tranfor xuất loa,korea)
Giá : 1 200 000 đ


Loa dành cho hát Karaoke & nghe nhạc & loa vi tính

Loa Supwoofer basse PV 501
Gia : 2 000 000 d

Loa Sup basse (hơi) Fisher (4ohms,80w,Denmark)
Giá :

Loa Sup basse Jamo SW 25 (denmark)
Jamo Sw 140 ( Denmark)
Long term power 70w
Short term power 110w
Impedance 8 ohms
Giá :


Loa Samsung
Giá : 300 000 đ

Loa Aiwa SX M55 (loa 2 cầu)
Giá : 500 000 d

Loa Sony SS E 315V (8ohms,140w)
Giá : 1 500 000 đ

Loa Sony
Giá : 600 000 đ


Loa Philip AK 285
Giá : 800 000 đ


Loa Sharp CP W44H (8ohms,90w)
Giá : 800 000 đ

Loa Pioneer SP 240 (8ohms,40w)
Giá : 500 000 đ

Loa Grunding (6ohms,40w,có sup bass)
Giá : 600 000 đ

Loa Eref
Giá : 800 000 đ


Loa Samsung PS 550E (6ohms,40w)
Giá : 500 000 đ

Loa MDM (8ohms,200w)
Giá :
Loa TDA
Giá : 600 000 đ

Loa Liên xô 30B
Giá : 800 000 đ

Loa Denon SC R03
Gia : 400 000 d

Loa Sup điện Pioneer S w70 (100v,40w)
Giá : 1 000 000 d0


Loa Aiwa SX LM50(6ohms,50w/1 loa)

Giá : 600 000 đ

Loa Boston FH900 (8ohms,120w/1 loa)
Giá : 800 000 đ

Loa Onkyo D032A (5 ohms,70w/1 loa)
Giá : 800 000 đ

Loa Schneider
Gia : 350 000 đ
Loa JVC SP D2TH
Giá : 400 000 đ
Loa Sony SS G101
Giá :

Loa JVC
Giá : 300 000 đ


Chúng tôi còn nhiều cặp loa nghe nhạc gí khoảng 200 đến 300.000d,các ghé qua lựa chọn nha


Loa vi tính
Loa vi tính Youyang (4,1)
Giá : 300 000 đ

Loa Vi tinh DELL 525
Gia : 500 000 d

Loa Soundmax A 2800 (2,1)
Gia : 300 000 đ

Loa vi tính Sound max A 8000 (4,1)
Giá : 320 000 đ
Loa vi tính Sound max A 8000 (2,1)
Giá :

Loa vi tính Nansin S 930 (4,1)
Giá : 300 000 đ

Loa Vi tính Nansin S80 (2,1)

Giá : 250 000 đ

Loa vi tính Nansin 6000 (4.1)
Giá : 320 000 đ

Loa vi tính Miami ( 2,1)

Giá : 300 000 đ


Loa vi tính Dachao SB 1000 ( 4,1)
Giá : 350 000 đ

Loa vi tinh Mingo MV S28 (2,1)
Gia : 300 000 đ

Anh em có thể xem máy tại địa chỉ 491/25 Nguyễn Đình Chiểu P2 Q3 hay liên lạc Điện thoại 38 358300 & 0906 976 009 cám ơn anh
em ủng hộ
Mình còn có nhửng bộ amli karaoke và loa mới mời các bạn vào xem
HCM, bán trọn bộ Ampli Karaoke giá cực rẻ!
Các bạn nếu có nhu câu để biết thêm về nghề sửa chữa điện tử
hcm, Trường dạy nghề điện tử Xuân Thu