VitinhHuyPhat.com chuyên bán wifi, thiết bị 3g, thiết bị mạng.

@.
Thiết bị mạng phát wifi

1. Wifi Tenda W311 chuẩn N 4 port loại phổ thông, hổ trợ các loại mã hóa và repeater giá 270.000đ. Bảo hành 1 năm


2. Wifi Tplink chuẩn N WR720N 150Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan, 2 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 330.000đ.
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.3. Wifi Tplink chuẩn N WR740N 150Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan,
4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 390.000đ Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.


4. Wifi Tplink chuẩn N WR841N 300Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- 2 Anten cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 620.000đ.
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.


5. Wifi Tplink chuẩn N WR842ND 300Mpbs
- Cổng USB nhiều chức năng: Chia sẽ dữ liệu, nhạc, video được lưu trên USB hoặc máy chủ FTP. Chức năng print Sever cho phép máy in làm việc độc lập, không lệ thuộc máy tính nào.
- Mạng riêng ảo VPN với 5 IPsec, tạo 5 đường hầm rất thuận tiện việc kết nối giữa nhà với văn phòng hay giữa các công ty con nối với nhau và nối với công ty mẹ.

- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- 2 Anten có thể tháo rời nâng cấp anten cao cấp hơn cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 850.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.
Mặt trước

Mặt sau:6.
Wifi Tplink chuẩn N WR940N 300Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc đ��� 100Mbps
- 3 Anten cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 820.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.7.
Wifi Tplink chuẩn N WR941ND 300Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- 3 Anten rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 950.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.8.
Wifi Tplink chuẩn N WA901ND 300Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Repeater chuyên dụng, cho phép thu phát lại tốt
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- 3 Anten rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 1.000.000
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.9.
Wifi Tplink chuẩn N WR1042ND 300Mpbs ( tất cả các port đều là 1000Mbps )
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng USB nhiều chức năng: Chia sẽ dữ liệu, nhạc, video được lưu trên USB hoặc máy chủ FTP. Chức năng print Sever cho phép máy in làm việc độc lập, không lệ thuộc máy tính nào.
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 1000Mbps cho phép truyền dữ liệu rất nhanh
- 2 Anten rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn với công nghệ phát sóng MIMO hạn chế được những điểm chết, khuất sóng
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 1.220.000
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.
Mặt trước:

Mặt sau:


10. Wifi Tplink chuẩn N WR1043ND 300Mpbs ( tất cả các port đều là 1000Mbps, phát sóng cực khỏe )
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng USB nhiều chức năng: Chia sẽ dữ liệu, nh���c, video được lưu trên USB hoặc máy chủ FTP. Chức năng print Sever cho phép máy in làm việc độc lập, không lệ thuộc máy tính nào.
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 1000Mbps cho phép truyền dữ liệu rất nhanh
- 3 Anten rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn với công nghệ phát sóng MIMO hạn chế được những điểm chết, khuất sóng
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 1.350.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.
Mặt trước:

Mặt sau:


11. Wifi Tplink chuẩn N WR2543ND 450Mpbs ( tất cả các port đều là 1000Mbps, phát sóng cực khỏe, chạy 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz )
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Cổng USB nhiều chức năng: Chia sẽ dữ liệu, nhạc, video được lưu trên USB hoặc máy chủ FTP. Chức năng print Sever cho phép máy in làm việc độc lập, không lệ thuộc máy tính nào.
- Cổng kết nối: 1 Wan, 4 Lan(như Hub) tốc độ 1000Mbps cho phép truyền dữ liệu rất nhanh
- 3 Anten rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn với công nghệ phát sóng MIMO hạn chế được những điểm chết, khuất sóng
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 1.800.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.
Mặt trước:

Mặt sau:@.
Thiết bị mạng phát wifi 3G

12. Wifi 3G Tplink chuẩn N MR3020 150Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps, thu sóng và phát lại
- Kết nối với USB 3G để phát wifi, hoặc cắm vào modem, convert quang để phát wifi như bình thường
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 530.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.13. Wifi 3G Tplink chuẩn N MR3040 150Mpbs
- Sử dụng pin sạc nên rất cơ động cho người hay di chuyển, lúc cúp điện. Sử dụng tốt với bộ sạc xe hơi
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps, thu sóng và phát lại
- Kết nối với USB 3G để phát wifi, hoặc cắm vào modem, convert quang để phát wifi như bình thường
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 899.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.14. Wifi Tplink chuẩn N
MR3220 150Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Kết nối với USB 3G để phát wifi, hoặc cắm vào modem, convert quang để phát wifi như bình thường
- 1 anten rời, có khả năng nâng cấp anten cao hơn
- Cổng kết nối: 1 Wan,
4 Lan(như Hub) tốc độ 100Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc v��i độ ổn định cao. Giá 600.000đ Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.
15. Wifi Tplink chuẩn N
MR3420 150Mpbs
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Kết nối với USB 3G để phát wifi, hoặc cắm vào modem, convert quang để phát wifi như bình thường
- 2 anten rời, có khả năng nâng cấp anten cao hơn, cho khả năng phát sóng và xuyên tường tốt
- Cổng kết nối: 1 Wan,
4 Lan
(như Hub) tốc độ 100Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 770.000đ Bảo hành 2 năm, 1 đổi
1.
@.
Thiết bị mạng thu wifi

16. USB Wifi chuẩn N 150Mbps Tenda W311U chuẩn N. Bắt sóng tốt, dùng cho máy tính bàn hoặc laptop hư wifi... Giá 180.000đ, bảo hành 12T
17. USB wifi Tplink chuẩn N 150Mbps WN721N
dùng cho máy tính bàn hoặc laptop hư wifi....,bắt sóng tốt. Hàng chính hãng bảo hành 2 năm 1 đổi 1 giá 220.000đ


18. USB wifi Tplink chuẩn N WN722N
dùng cho máy tính bàn hoặc laptop hư wifi...., với anten rời bên ngoài cho khả năng thu sóng khỏe hơn wifi laptop. Hàng chính hãng bảo hành 2 năm 1 đổi 1 giá 270.000đ

19. USB wifi Tplink WN822N 300Mpbs tích hợp 2 anten rời 4dBi cho khả năng thu sóng rất mạnh. Dùng cho máy tính bàn hoặc laptop hư wifi...., Giá 490.000đ. Sử dụng chipset Atheros cho đổn định cao. Bảo hành 2 năm 1 đổi 120.
Wifi Tplink TL-WR702N
150Mbps. Kích thước nhỏ gọn như bao diêm.
- Phát sóng wifi, thu sóng và phát lại
- Cm nối với modem ADSL hoặc convert quang, hoặc thu sóng wifi phát lại
.
- Phát sóng chuẩn B,G,N tốc độ 150Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater, WDS, Bridge...
- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 450.000đ
Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.


21. Wifi Outdoor Tplink WA-7510G 150Mbps. là một wifi, repeater ngoài trời chuyên dụng.
-
Thích hợp cho cafe hoặc trường học có khuôn viên rộng.

- Phát sóng wifi, thu sóng và phát lại
- Cm nối với modem ADSL hoặc convert quang, hoặc thu sóng wifi phát lại
.
- Phát sóng chuẩn A/N băng tần 5Ghz, tốc độ 150Mbps
- 2 Anten ngầm 15dbi, có thể nâng cấp anten rời cao cấp hơn rời, có thể nâng cấp lên anten cao cấp, cho khả năng xuyên tường và phát sóng tốt hơn.
- Cổng kết nối: 1 (Wan, Lan) tốc độ 100Mbps
- Chế độ bảo mật: WEP, WPA, WPA2, MAC Filter
- Chức năng mở rộng: Repeater chuyên dụng, cấp nguồn qua RJ45(cổng cáp mạng)

- Sử dụng chipset Atheros cao cấp cho phép nhiều máy kết nối cùng lúc với độ ổn định cao. Giá 1.400.000đ. Bảo hành 2 năm, 1 đổi 1.@. Ngoài ra mình còn bán rất nhiều thiết bị mạng, và các phụ kiện khác. Vì nhiều quá k up hết được vui lòng tham khảo tất cả sản phẩm của chúng tôi tại www.vitinhhuyphat.com.

- Giao h
àng miễn phí quận Gò Vấp, Quân Tân Bình đường Bạch Đằng giáp Gò Vấp. Các quận khác phí giao hàng từ 15 đến 30.000đ.

- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí: cấu hình, tư vấn qua điện thoại, yahoo, skype, phần mềm remote như teamviewer... từ 8:00 tới 23:00 mỗi ngày.

Đ/C: 396 Nguyễn Thái Sơn, P. 5, Q. Gò Vấp( kế bên UBND P.5 )
ĐT: (08)6650-7816 - 0977.628.917
Y/H: m_ncomputer@yahoo.com